Cua gạch loại 2
Cua gạch loại 2
+ Gạch son đầy,thịt chắc, thơm ngon.
+ Hàm lượng dinh dưỡng cao.
+ Trọng lượng từ(200-300g)/1 con.
+ Dây buộc cua 30g/1 con.
+ Chúng tôi bảo đảm cua gạch nhiều
Giá hiện tại
350,000/kg
Cua biển  Y4
Cua biển Y4
+ Cua thịt chắc, nhiều thịt, thơm ngon.
+ Trọng lượng cua từ (150-290g)/con.
+ Dây buộc cua 40g/1 con.
+ Cua còn sống, khỏe mạnh.
+ Chúng tôi bao cua óp.
+ Khoảng (4-5 con)/1kg.
Giá hiện tại
250,000/kg
Cua biển Y3
Cua biển Y3
+ Cua thịt chắc,thơm ngon.
+ Dây buộc cua bằng nilông 30g/1con.
+ Cua còn nguyên vẹn,sống khỏe mạnh.
+ Chúng tôi bao cua óp.
+ Khoảng (300-390g)/1con.
+ Khoảng 3con/1kg
Giá hiện tại
300,000/kg
Cua  biển  Y5
Cua biển Y5
+ Khoảng (400-600g)/1con.
+ Cua chắc thịt,thơm ngon.
+ Dây buộc cua bằng nilông 30g/1con.
+ Cua còn nguyên vẹn,sống khỏe mạnh.
+ Chúng tôi bao cua óp.
+ khoảng 2con/1kg
Giá hiện tại
450,000/kg
Cua biển Y7
Cua biển Y7
+ Trọng lượng từ 650g trở lên/con.
+ Cua chắc,nhiều thịt,thơm ngon.
+ Dây buộc cua bằng nilông 30g/1con.
+ Cua còn nguyên vẹn,sống khỏe mạnh.
+ Chúng tôi bao cua óp
Giá hiện tại
400,000/kg
Cua gạch loại 1
Cua gạch loại 1
+ Gạch son đầy,thịt chắc, thơm ngon.
+ Hàm lượng dinh dưỡng cao.
+ Trọng lượng từ 300g trở lên/1con.
+ Dây buộc cua 30g/1con.
+ Chúng tôi bảo đảm cua gạch nhiều
Giá hiện tại
450,000/kg
Cua yếm vuông
Cua yếm vuông
+ Khoảng (150-300gram)/1con.
+ Cua chắc thịt,thơm ngon.
+ Dây buộc cua nhỏ không trọng lượng.
+ Cua còn nguyên vẹn,sống khỏe mạnh.
+ Chúng tôi bảo đảm cua ngon.
Giá hiện tại
270,000/kg